Rév-Székesfehérvár

Rólunk

Történetünk

Magyar Karitász a Német Karitász támogatásával kezdte el kiépíteni a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatok hálózatát. Az országban, a 2000-es év végére nyolc RÉV jött létre: Budapest, Szombathely, Székesfehérvár, Eger, Szekszárd, Debrecen, Győr és Kecskemét városokban.

Székesfehérváron 1997. április 15-én kezdtük el a működésünket azzal a céllal, hogy a szenvedélybetegségben érintett embereknek – szerhasználó és hozzátartozó – szakmai segítséget nyújtsunk.

A székesfehérvári Karitász intézményeként olyan szolgáltatásokat kínálunk, melyek a szerhasználat megelőzését, a felépülést és a visszaesés esélyének csökkentését szolgálják. Tevékenységeink során törekszünk a szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérésére, a motiváció felkeltésére, az életmód, életvitel váltásának ösztönzésére, a változás elindítására és segítésére, a szerhasználatnak, valamint járulékos ártalmainak csökkentésére.

Munkatársaink

Dr. Sörédi Pál

pszichiáter, addiktológus főorvos

1992 óta a pszichiátriai és addiktológiai betegellátás minden szegmensében dolgoztam, itthon is, külföldön is. Szakmámat hivatásként élem meg. Számomra öröm és kihívás minden személyes találkozás, amelyben – a RÉV szellemiségének megfelelően – szeretném ébren tartani vagy feléleszteni a reményt és segíteni a jobb életet megalapozó változást. Külön öröm egy olyan csapat része lenni, amely a szakmai és spirituális hitelesség szintézisére törekszik.

Farnas István Géza

intézményvezető

Több mint nyolc éve dolgozom az ambulancián. Hálás vagyok, hogy a Karitász munkatársaként olyan szolgálatban veszek részt, amely által embertársaink élete, családon belüli kapcsolatok változnak, állnak helyre. Örülök munkatársaimnak, akikkel együtt minden hozzánk forduló szenvedélybetegnek, vagy hozzátartozónak segítünk a változásban, miközben mi magunk is változunk. Fontosnak tartom a folyamatos fejlődést ezen az úton, ezért szívesen áldozok képzéseken való részvételekre is.

Meggyőződésem, hogy a Rév-ben átélt élményeink, a megfeszített munka nehézségei és gyümölcsöket hozó öröme mind áldás, ajándék, amelynek részesei lehetünk.

Farnas Noémi Ilona

Szakmai munkatárs

Szociális munkás, mentálhigiénés szakember

Munkatársaimmal együtt a tematikus csoportfoglalkozások megvalósításában veszek részt. A fiatalokkal való prevenciós munkában az önálló életre-, családi életre neveléssel foglalkozunk interaktív módon. 

A szülőcsoportokon arra keressük a választ, hogy hogyan lehet éltető, tápláló családban élni, illetve megfelelő érzelmi légkört biztosítani a szülő-gyermek kapcsolatban. A szülők a csoportfoglalkozásokon gyermeknevelési problémák megoldásában, szülő-gyermek kapcsolat javításában kaphatnak segítséget.  

Jelenleg részt veszek a Magyar Családterápiás Egyesület családterápiás képzésén.

Horváth Zsuzsanna

Alacsonyküszöbű ellátás

2018 óta vagyok tagja a Rév csapatának, szociálpedagógus diplomával rendelkezem és az alacsonyküszöbű szolgáltatáson belül tevékenykedem. Egyéni konzultációkon túl főként fiatalokat célzó csoportfoglalkozások tartása tartozik a munkámhoz. Számomra nagyon fontos, hogy egy olyan csapat részese lehessek, amiben alapvető a hivatástudat, a nyitottság, elkötelezettség és a biztos szakmai háttér.

A Révnél ez maximálisan megvalósul, így igyekszünk biztosítani azt, hogy bárki bizalommal fordulhasson hozzánk és megfelelő segítséget kapjon, nem kizárólag a szenvedélybetegség területén belül, hanem különféle nehézségek, pl. családi, párkapcsolati problémák esetében is.

Kapás Rita Szilvia

Alacsonyküszöbű ellátás

 2018 óta erősítem a Rév csapatát mint végzett szociálpedagógus. Munkakörömhöz elsősorban az egyéni esetkezelés tartozik, amelynél fontosnak tartom, hogy mindig a kliens igényeihez igazodjak. Kiemelt szerepet tölt be munkám során a fiatalokat célzó prevenciós tevékenységekben való részvétel, legyen szó prevenciós előadás tartásáról, csoportfoglalkozásokról, szabadidő hasznos eltöltéséről, megkeresésekről.

Szenvedélybeteg segítő ambulanciánkat azoknak az embereknek ajánlom, akik valamilyen nehézséggel küzdenek az életükben, krízishelyzetben vannak, és már nem tudnak nem-et mondani szenvedélyeiknek, de érzik, hogy szükségük van támogatásra, legyen szó akár: családi, párkapcsolati, életciklusi válságáról. A munkatársak szakmai múltja, empatikussága, céltudatossága és nyitottsága az, amitől a Rév egy színvonalas és megbízható intézmény.

Keresztesi- Dávid Renáta

Közösségi ellátás

Kiskorom óta a párkapcsolatok és azok dinamikája áll az érdeklődésem középpontjában, akkor még csupán azon kérdésekre kerestem a választ: Ki miért házasodik? Miért válnak el a társak egymástól? 

Általános iskolában fogalmazódott meg bennem először a gondolat, hogy házassági tanácsadó szeretnék lenni, végül, mint általános szociális munkás diplomáztam, és erre építettem a többi végzettségemet: Párkapcsolati coach, házassági tanácsadó; Mediátor; Pszichoedukációs csoportvezető; Családállító; Gyásztanácsadó, jelenleg családterapeuta képzésen veszek részt.

2011 óta dolgozom a Révnél, ahol szenvedélybetegekkel és családjaikkal foglalkozom, egyéni és csoportos terápiában. Ez a munka sokkal többrétű, mint amilyennek először jómagam is gondoltam volna. Itt nem csupán magával a szenvedélybeteggel és a szenvedélyével kell foglalkozni, hiszen az őt körülvevő család is hozzájárul az egyén absztinenciájához vagy visszaeséséhez.

Minden a családban kezdődik, a szerhasználat is, a gyógyulás is, ezáltal a megelőzés is. Pontosan ezért napi munkám során több olyan csoportot, konzultációt vezetek, ahol a párkapcsolatok állnak a középpontban, hiszen egy hosszú távon nem jól működő, egészségtelen párkapcsolat szenvedélybetegséggé is fajulhat, egyéb más lelki megbetegedésről már nem is szólva. Ezeknél a foglalkozásoknál a fő hangsúly a megelőzésen volt, van. Hogyan is lehet egy jó, egészséges párkapcsolatot kialakítani, fenntartani?

Klesitz Angella

Nappali ellátás

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében végeztem mentálhigiénés szakemberként. A lelki egészségvédelem számomra nem csak egy szakma, hanem folytonos fejlődést igénylő életforma, amelyhez szorosan hozzátartozik keresztény hitem is.

A szenvedélybetegekkel és hozzátartozóikkal végzett egyéni konzultációs és csoportvezetői munkámban azt tapasztaltam, hogy minden ember életében olyan alapvető szükséglet hogy szerethetőnek érezze magát és tartozzon valahová, mint a levegő, melynek hiánya megbetegíti, megnyomorít testben és/vagy lélekben.

Szakmai munkámban főbb terápiás eszközeim: a személyközpontú segítő beszélgetés, a passzív és progresszív relaxáció a stresszoldásban; a szimbólumok használata a személyiségfejlesztésben és az egyéni életút feltárásában; az Együttműködő kommunikáció a kommunikációs és konfliktuskezelési készségfejlesztésben.

Hiszek a változás továbbgyűrűző hatásában, ezért örömmel dolgozok bátor hozzátartozókkal, akik vállalják, hogy egyéni vagy családkonzultációs folyamatban dolgoznak magukon is, aktívan részt vállalva szenvedélybeteg családtagjuk terápiás felépülésében. Négygyermekes szülő vagyok, így a prevenciós munkában közel áll hozzám a gyermekek szocializációjának és a szülői lét megsegítésének témája, szülőcsoportok tartása.

Jelenleg családterapeuta képzésben veszek részt.

Leitmann Andrásné

Közösségi ellátás

Ili vagyok, terápiás munkatárs. A RÉV-hez elég korai a kötődésem, ugyanis 2008-ban itt végeztem szakmai gyakorlatomat főiskolásként, majd a gyakorlat befejeztével itt helyezkedtem el. Szociális munkás diplomával rendelkezem, de a diploma megszerzése óta több képzésen részt vehettem, mely készségeket azóta is használok az itteni munkám során.  Aki felkeres minket, biztos lehet benne, hogy szakmailag nagyon jó csapatba kerül, hiszen multidiszciplináris team-ként dolgozunk, ezáltal a hozzánk forduló személyek a problémáikra releváns választ kaphatnak.

A RÉV-nél az az egyik legjobb dolog, hogy a munkatársak folyamatosan képzik magukat és több területen (családterápia, párterápia, gyászfeldolgozás pl.) is segítik a hozzánk forduló klienseket, illetve szakembereket.

Aki betér hozzánk, egy hangulatos, barátságos helyen fogja érezni magát, hiszen ezt szinte minden hozzánk forduló személy visszajelezte már.

Az arra nyitott klienseknek lehetőséget biztosítunk egyéni és akár csoportos foglalkozások során, hogy megélhesse a keresztény eszmeiségen nyugvó gondoskodást a terápia során. Ezen kívül kapcsolatban állunk olyan rehabilitációs intézményekkel, ahol az erre nyitott kliensek a hit segítségével gyógyulhatnak függőségükből.

Szilágyi Laura

Közösségi ellátás

Szociális munkás, mediátor, addiktológiai konzultáns, gyászcsoportvezető

2014 óta dolgozom az Ambulancián. Szociális munka alapszakos diplomával rendelkezem; segítő hivatásom végett elengedhetetlennek tartom a folyamatos továbbképzést, fejlődést. Főbb területeim: egyéni-, és csoportfoglalkozások; állapotfelmérés, gyász- és veszteség feldolgozás segítése.

Tanosné Boda Zsuzsanna

Nappali ellátás

Mentálhigiénés szakember, tanár, párkapcsolati coach, házassági tanácsadó

Eredeti végzettségem matematika-fizika szakos tanár, majd mentálhigiénikus másoddiplomát szereztem. 2012 óta dolgozom a Rév Szenvedélybeteg-segítő Ambulancián terápiás munkatársként. A személyközpontú irányzat szemlélete áll hozzám a legközelebb, így a szenvedélybetegekkel való munkámban legtöbbször ezt követem, emellett a művészetekkel, kézműves technikákkal kapcsolatos érdeklődésem miatt szívesen alkalmazom a művészetterápiás módszereket is. 

A Magyar Családterápiás Egyesület Alapképzését elvégezve család- és párterápiát is vezetek a Révben, képzésemben az utolsó szupervíziós szakaszban tartok. Hívőként szívesen kísérem klienseimet spirituális útkeresésükben.  

Együttműködő partnereink